ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Radyoterapi/Kemoradyoterapi Uygulanan Baş ve Boyun Kanserli Hastalarda Cinsiyet ve Beden İmajı Doyumunun Cinsel İşlev Üzerine Etkisi

Amaç: Araştırma, radyoterapi ya da kemoradyoterapi uygulanan baş boyun kanserli hastalarda tedaviye başladıktan sonra cinsel işlevlerdeki değişikliği ve cinsiyet ile beden imajı doyumunun cinsel işlev üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Method: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırmaya Ekim 2019-Mart 2020 tarihleri arasında baş boyun kanseri tanısı nedeniyle radyoterapi radyoterapi (RT) ya da kemoradyoterapi (KRT) uygulanan 43 hasta dahil edildi. Araştırma verileri tedavi öncesinde ve tedaviye başladıktan 6 hafta sonra olmak üzere iki farklı zamanda, Yapılandırılmış Bilgi Formu, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Beden İmajı Doyum Ölçeği kullanılarak elde edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların çoğu erkek (%55,8) ve evli (%74,4) idi. Hastaların %69,8’inin hastalık evresinin 1 ve 2 olduğu çalışmada %65,1’inin kanser bölgesi farenks ve larenks idi. Hastaların %72,1’inin tanı öncesinde cinsel bir sorununun olmadığı, tanı sonrasında ise %90,7’sinin cinsel sorun yaşadığı belirlendi. RT/KRT öncesi ve 6 hafta sonrası hastaların ACYÖ puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olup (p<0,01); cinsiyet ve BİDÖ puanı ACYÖ puanını anlamlı düzeyde etkilemekteydi (R2=0,656, p<0,01). Sonuç: RT/KRT uygulanan baş boyun kanseri tanılı hastalarda tedavi süreci cinsel sorunlara ve cinsel işlevlerde kötüleşmeye neden olmaktadır. Cinsiyet ve beden imajı doyumu cinsel işlevi %66 oranında etkilemektedir.Keywords
Baş boyun kanseri, beden imajı, cinsel işlev, radyoterapi, kemoradyoterapi

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri