ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tip 2 Diyabetli Hastaların Diyabetik Ayak Ülserini Önlemek için Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Düzeylerinin Belirlenmesi

Amaç: Bu makalenin amacı, diyabetik ayak ülseri oluşumunu önlemek için tip 2 diyabetli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) kullanımını belirlemek ve diyabetik ayakla ilgili bilgi ve davranış düzeylerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, İstanbul'da bir araştırma ve kesitsel bir çalışma yapıldı. Diyabetik ayak bakımı bilgi ve davranış düzeyleri Diyabetik Ayak Bilgi Ölçeği (DABÖ) ve Ayak Bakımı Davranış Ölçeği (ABDÖ) ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 180 hastanın % 51.7'si (n = 93) TAT kullandığını ve % 48.3'ü TAT kullanmadığını belirtti. Diyabetik hastalarda masaj (% 21,5), ozon yağı (% 17,2), hypericum perforatum yağı (% 12,9) ve bal (% 10,8) en çok tercih edilen tamamlayıcı ve alternatif tedavidir. DABÖ ve ABDÖ skorları TAT kullanan grupta anlamlı olarak düşük bulundu (p <0.05). Sonuç: TAT kullanan diyabetik hastalar, diyabetik ayağa uygulanan bu tür yaklaşımların komplikasyonları hakkında bilgilendirilmelidir. Bu nedenle, bu yöntemlerin yararlarını ve olası olumsuz etkilerini araştırmak ve sağlık personelini yeterince bilgilendirmek için kanıta dayalı çalışmalar gereklidir.Keywords
Diyabetik ayak, ayak bakımı, tamamlayıcı ve alternatif tıp.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri