ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR İLÇE FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE YEME FARKINDALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

AMAÇ: Bu araştırma yüksekokulda eğitim gören öğrencilerde yeme farkındalığını değerlendirmek ve buna etki edebilecek faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: 1750 öğrenci bulunan bir ilçe fakülte ve meslek yüksekokulundaki öğrencilerde gerçekleştirilen bu kesitsel çalışma rasgele örneklem yöntemi ile belirlenmiş 330 öğrenciye yüz yüze yöntemle uygulanmıştır. Yeme farkındalığı ve etkileyen faktörler incelenmiş ve tekli analizlerle incelenen faktörler çoklu lineer regresyonla çözümlenmiştir. BULGULAR: %66,5’inin kadın ve yaklaşık olarak yarısının 1 sınıf olduğu çalışma grubunda yeme farkındalığını etkileyen faktörler alkol kullanmamanın, vücudunu normal veya zayıf olarak görme ve zayıflamak için uygulamalar yapmanın arttırdığı saptanmıştır. Yapılan çalışmada yeme farkındalığını öğrencilerin okudukları sınıfların, yaptıkları egzersizin, sigara kullanım durumlarının ve antropometrik ölçüm farklılıklarının etkilemediği saptamıştır. SONUÇ: Yeme farkındalığını arttırmaya yönelik uygulamalarda alkol kullanımı, kişilerin vücut algılarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.Keywords
Yeme farkındalığı, fiziksel aktivite, üniversite öğrencisi

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri