ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Travma Sonrası Büyüme Ve Hayatın Anlamı Arasındaki İlişki

Amaç: Bu çalışmada, Coronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde travma sonrası büyüme ile yaşamın anlamı ve amacı arasındaki ilişki belirlenmiştir. Yöntem: İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Kartopu örnekleme yöntemiyle seçilen 18-65 yaş arası 1264 katılımcı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler, Travma Sonrası Büyüme Envanteri ve Yaşamın Anlamı ve Amacı Ölçeği kullanılarak çevrimiçi anket ile toplanmıştır. Bulgular: Travma sonrası büyüme ile yaşamın anlamı ve amacı puan ortalamaları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Travma sonrası büyüme, yaşamın anlamı ve amacına ilişkin toplam varyansın %12,2'sini açıklayan yordayıcı bir değişken olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sağlık profesyonelleri, COVID-19 salgını gibi salgınlar sırasında ve sonrasında toplum ruh sağlığının korunmasından, risk gruplarının belirlenmesinden ve buna göre müdahalelerin planlanmasından sorumludur.Keywords
COVID-19, Hayatın Anlamı, Ruh Sağlığı, Posttravmatik Büyüme, Yaşamın Amacı

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri