ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVİD-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının İş Stresi Ve Örgütsel Destek Algıları

Bu çalışma COVID-19 sürecinde sağlık çalışanlarının iş stresi ve örgütsel destek algılarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu çalışma Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan ve pandemi hastanesi olarak hizmet veren bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 185 sağlık çalışanı ile yapılmıştır. Çalışmada veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “İş Stresi Ölçeği” ve “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 75 (%40,54)’i hekim, 110 (%59,46)’u hemşiredir. Katılımcıların yaş ortalaması 32,28±8,82, mesleki deneyim süresi 9,38±8,66 yıldır. Araştırma sonucuna göre sağlık çalışanlarının mesleki deneyim süresi ve yaşları arttıkça iş stresinin azaldığı ve algılanan örgütsel destek puanının arttığı; kadın sağlık çalışanları ile poliklinik ve yoğun bakımda çalışanların iş stresinin daha fazla; erkek sağlık çalışanları ile sürekli gece mesaisinde çalışanlarda algılanan örgütsel desteğin daha fazla olduğu; algılanan örgütsel destek puanı arttıkça iş stresi puanının düştüğü belirlenmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının kaliteli hizmet sunabilmesi ve sürecin iyi yönetilebilmesi; sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem de duygusal durumlarının iyi olması ile ilişkilidir.Keywords
Mesleki stres, Sosyal destek, Sağlık personeli, SARS-CoV-2

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri