ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİNONAZAL BÖLGE LEZYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİM

Klinikte sinonazal bölgenin bening ve malign lezyonları ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu çalışmamızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Patoloji Bölümünde 2016 – 2019 tarihleri arasında sinonazal bölge lezyonu tanısı alan olguları retroprospektif olarak patolojik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Bu çalışmada, 2016 – 2019 tarihleri arasında, SBÜ Ankara EAH’i Patoloji Bölümünde raporlanmış benign ve malign sinonazal bölge lezyonları değerlendirilmiştir. Hastane bilgi sisteminden retroprospektif olarak sinonazal bölgenin bening ve malign tanı almış olguların hasta verilerine ulaşılmıştır. Hasta verilerinden yaş, cinsiyet, tanı, lokalizasyon ve klinik bilgilerini içeren datalar elde edilmiştir. Daha sonra bu datalardan data setler oluşturulmuştur. Bu data-setler istatistiksel olarak değerlendirmeye alınmıştır. İstatistikler sonucu elde edilen veriler literatür eşliğinde tartışılmıştır. Hasta verilerinden elde edilen data setlerde sinonazal bölgede görülen bening lezyonların sayısının (%91), malign lezyonlara (%9) göre daha yüksek oranda olduğu gözlendi. Sinonazal kitlesi olan hastalar ağırlıklı olarak 41-50 yaş grubunda olup, erkek kadın oranı 2:1 olarak saptandı. Rinore ve burun tıkanıklığının en sık başvuru semptomu olduğu tespit edildi. Patoloji bölümüne gönderilen lezyonların klinisyen tarafından yapılan anatomik sınıflamasının %84.5’i nazal kavite, %3.5’i nazal septum, %1.6’sı nazal konka, %2.2’si nazal vestibül ve %8.2’sinin paranazal sinüs şeklinde olduğu görüldü. Bu olguların patolojik tanılarına göre bening karakter gösteren sinonazal polibin %82.6 sıklıkla, malignite ve nüks potansiyeli taşıyan inverted papillomun %8.5 sıklıkta olduğu görülmüştür. Sinonazal bölge lezyonları sıklıkla benign olup, malignite potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Bu bölgenin bening ve malign lezyonlarının klinik değerlendirmesinde benzer semptomlar ve bulgular gösterebileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle sinonazal bölgede lezyon varlığında endoskopik ve patolojik değerlendirme önemlidir.Keywords
Sinonazal lezyonlar, patoloji, klinik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri