ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sürdürülebilir Beslenme Davranışları İle Beslenme Bilgi Düzeyi Ve Beden Kütle İndeksi İlişkisinin İncelenmesi

Amaç: Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin sürdürülebilir beslenme davranışları ile beslenme bilgi düzeyleri ve beden kütle indeksi (BKİ) ilişkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: İstanbul Aydın Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okuyan toplam 190 öğrenciye, sosyodemografik özellikleri, beslenme durumları, sürdürülebilir beslenme ile ilgili sorular, besin tüketim sıklığı ve genel beslenme bilgi anketi ölçeğinden oluşan anket uygulanmıştır. Bulgular: Bu çalışma, %8,9’u erkek ve %91,1’i kadın ve yaş ortalaması 21,32±2,832 yıl olan 190 öğrenciden oluşmaktadır. Erkek öğrencilerin BKİ açısından hafif kilolu (şişman) olma oranı kadınlardan daha yüksektir (p<0,05). Öğrencilerin büyük çoğunluğu öğün atlamakta olup (p>0,05), en fazla atlanılan ana öğün öğle (p>0,05) ve ara öğün kuşluktur (p<0,05). Öğrencilerin büyük çoğunluğu sürdürülebilir beslenme kavramını duymuş olup (p<0,05), en fazla diyetisyen/beslenme uzmanı tarafından duymuşlardır (p>0,05). Öğrencilerin büyük çoğunluğu sürdürülebilir beslenmenin sağlık ve ekonomi üzerine pozitif yönde etkisinin olduğunu düşünmektedirler (p>0,05). Öğrenciler, sürdürülebilir beslenmenin en fazla sağlıklı yetişkinler için uygun olduğunu (p>0,05) ve çevre sağlığını koruma (biyoçeşitlilik ve doğal yaşam alanları) nedeniyle uygulandığını düşünmektedirler (p>0,05). Öğrenciler en fazla sürdürülebilir beslenmenin sebze ve meyve ağırlıklı olduğunu (p>0,05) ve tarımsal ekonomi, çiftçi geliri (p<0,05) ve tüketici bilinçlenmesine katkı sağlayabileceğini düşünmektedirler (p>0,05). Öğrenciler en fazla sürdürülebilir besin temini ve tüketiminde ambalajlı ürünlerin, ambalajının bozulmuş/açılmış/deforme olmamış olmasına dikkat etmektedirler (p>0,05). Öğrenciler en fazla sürdürülebilir besin üretim teşvik planlarından mevsimine uygun besin satışını desteklemektedirler (p>0,05). Zayıf BKİ’ye sahip olan öğrencilerin genel beslenme bilgi düzeyleri daha yüksek bulunmuştur (p>0,05). Sonuç: Öğrencilerin sürdürülebilir beslenme kavramını duyma oranı ve genel beslenme bilgi durumları yüksektir. BKİ değeri düşük olan öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri daha yüksektir.Keywords
Beden Kütle İndeksi, Besin, Beslenme, Bilgi, Sürdürülebilir

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri