ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Safen Ven Ablasyonunda Non Tümesan n-Butyl Cyanoacrylat ile Endovenöz Laser Tedavisinin Karşılaştırılması

Amaç: n-Butil Siyanoakrilatın ablasyonu (NBCA) ve Endovenöz Lazer ablasyonu (EVLA) uygulamaları, venöz yetmezliğin tedavisinde kullanılan iki önemli tekniktir. Bu çalışmanın amacı, safen ven yetmezliği tedavisinde EVLA ile NBCA yöntemlerinin sonuçlarını karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 2013-2018 yılları arasında takip edilen, NBCA (350 hasta) ve EVLA (389 hasta) preoperatif, işlemde ve postoperatif takip verileri toplandı, retrospektif olarak karşılaştırıldı. Bulgular: NBCA tekniği kullanılan grupta; ortalama yaş 46.09±6.12 yıl, EVLA tekniği kullanılan grupta ortalama yaş, 48.08±6.11 yıl idi. Ablasyona uğramış ortalama ven uzunluğu, NBCA grubunda 32,97-65,83 cm ve EVLA grubunda 30,65-67,25 cm olarak bulundu. Ortalama işlem süresi, NBCA grubunda 7 dakika ve EVLA grubunda 18 dakika olarak ölçüldü. NBCA ve EVLA gruplarında 12 aylık toplam oklüzyon oranları; sırasıyla %98,8 ve %97,6 saptandı. Hem NBCA hem de EVLA gruplarında, işlem sonrası Venöz Klinik Şiddet Skoru (VCSS)’nun, gruplar arasında fark olmaksızın önemli ölçüde azaldığı görüldü. NBCA tedavisi ile EVLA tedavisi karşılaştırıldığında; NBCA tedavisinden sonra daha az yan etkinin olabileceği görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızda elde edilen verilerde tedavi başarı oranları, uygulama süreleri, komplikasyon sıklıkları ile venöz klinik şiddet skorlama sonuçlarının tümü değerlendirildiğinde; NBCA yönteminin, EVLA yöntemi kadar başarılı ve güvenilir olduğunu düşündürmüştür. Sonuç olarak; NBCA ile damar kapatma sisteminin, tümesan anestezi gerektirmemesi, kompresyon çoraplarına ihtiyaç duyulmaması, parestezi, yanık izleri veya pigmentasyon oluşma risklerinin olmaması nedeniyle, safen ven yetmezliği tedavisinde hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu düşündürmüştür.Keywords
Ablasyon, Vena Sefana Magna, Nontümesan, n-Butil Siyanoakrilat

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri