ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PERİNATOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN GEBELERİN GEBELİK SEMPTOMLARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı perinatoloji servisinde yatmakta olan gebelerde görülen gebelik yakınmalarını ve bu yakınmaların gebenin yaşam kalitesini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Çalışma 1 Şubat – 5 Mayıs 2019 tarihler arasında Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek hizmet binasında 330 gebe ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği (GYYKEÖ)” kullanılarak toplandı. Araştırmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. Gebelerin hepsi halsizlik bildirmiştir, diğer yakınmaların oranı %55,8 baş dönmesi, %57,0 çarpıntı, %61,5 ellerde uyuşma, %66,1 vajinal mantar enfeksiyonu, %66,7 bacaklarda varis, % 67,9 bulantı, %72,1 depresif/mutsuz, %75,5 ciltte kaşıntı, %76,7 kabızlık, %80,3 baş ağrısı, %80,9 bacaklarda uyuşma/karıncalanma, %83,9 tat/koku, %84,5 ağız kuruluğu, %86,4 el veya ayaklarda şişme/ödem, %86,7 dış görünüşte değişiklik, %87,0 bacaklarda kasılma/kramp, %87,0 solunum güçlüğü, %87,3 unutkanlık, %87,6 bacak arkasında ağrı, %87,9 çatlaklar, %90,3 cinsel istekte değişim, %92,4 vajinal akıntıda artma, %94,2 uykusuzluk, %95,2 korku endişe, %97,3 sık idrara çıkma, %98,2 sırt ağrısı, %99,1 kalça ve bel ağrısı, %99,4 reflüdür. Araştırmada gebelerin obstetrik ve sosyodemografik verileri ile GYYKEÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Keywords
Gebelik, Gebelik Yakınmaları, Yaşam Kalitesi, Hemşirelik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri