ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinde Bilinçli Fakındalık Nefes Egzersizinin İlk Klinik Uygulama Stresine Etkisi

Amaç: Hemşirelik eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan klinik uygulamalar, özellikle birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinde ciddi düzeyde stres yaratır. Hemşirelik öğrencilerinin yaşadığı klinik öncesi stresi yönetmek önemlidir. Bu çalışmada, bilinçli farkındalık nefes terapi uygulamasının birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik öncesi deneyim öncesi stres düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı araştırıldı. Yöntem: Tek grup ön test-son test çalışma tasarımında yarı deneysel olarak 42 hemşirelik birinci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başvuru öncesinde tüm öğrencilere Öğrenci Bilgi Formu, Görsel Analog Skala ve Pagana Klinik Stres Anketi uygulandı. Uzman araştırmacı tarafından 30 dakika nefes terapi uygulaması gerçekleştirildi. Haftada bir kez toplam 3 hafta süresince gerçekleştirildi. Her uygulamaya 30 dakika devam edildi. Uygulama sonrası ölçümler tekrarlandı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19.13 ± .92'dir. VAS'a göre, nefes terapi uygulaması öncesi öğrencilerin yaşadığı stres düzeyi 6.77 ± 1.64 iken, nefes terapi üçüncü uygulaması sonrası stres düzeyinin 2.64 ± 2.06 ‘ya düştüğü belirlendi. Uygulama öncesi ortalama klinik stres skoru 28.60 ± 10.13 ve üçüncü uygulamadan sonra 16.37 ± 9.08 idi. Öğrencilerin Klinik Stres Anketinin ortalama puanları ölçümlere göre ayrı ayrı karşılaştırıldığında, nefes terapisi uygulanmadan önce yapılan tüm ölçümlerde streslerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı görüldü. Sonuç: Bu çalışma ile ilk kez kliniğe gidecek hemşirelik öğrencilerinin stresini azaltmada bilinçli solunum tedavisi uygulamasının etkili olduğu bulunmuştur.Keywords
Nefes terapi, bilinçli farkındalık, klinik stres, hemşirelik öğrencileri.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri