ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yeni Nesil Antikoagülan Kullanan Hastalarda İlaçların Karşılaştırılması

Amaç: Yeni nesil antikoagülanların diğer oral antikoagülan ilaçların kullanım sorunları nedeni ile hızla klinikte daha geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Tedavi aralıkları daha güvenli olan Dabigatran, Rivaroksaban ve Apiksaban gibi antikoagülanlar klinik uygulama kılavuzlarında kabul görmüş ve tercih edilen ilaçlar olarak yerlerini almışlardır. Bu çalışmada üç yeni nesil antikoagülan ilacın bir grup hasta üzerindeki etkilerini retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarak planlanan çalışmada, atrial fibrilasyon tanılı hastalar (n=522) tedavi için kullanılan ilaçlara göre (Dabigatran, Rivaroksaban ve Apiksaban) üç gruba ayrılmıştır. Her bir gruptaki hastaların yaş, cinsiyet, ilaca başlama zamanı ve kronik hastalık varlığına göre rutin kan değerlerinin retrospektif olarak taranması gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre Apiksaban kullanan hastalarda HCT, BUN, AST, ALT, MPV, Demir ve Ferritin ortalamalarının Dabigatran ve Rivaroksaban ilaçlarını kullananlara göre daha yüksek olduğu, ancak yine Apiksaban kullananların yaş, Hgb1 Hgb2, Hgb3, PLT, CrCl_Gfr ve INR değerlerinin ortalamalarının Dabigatran ve Rivaroksaban kullananlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. İlaçları kullanan kişiler mortalite açısından incelendiğinde en yüksek oranın (%22,5) Apiksaban kullanan hasta grubunda (n=93) olduğu görülmüştür. Sonuç: Akut kanser ve tromboz öyküsü olan hastalarda, tekrarlamış venöz tromboemboli hastalarında ve kırılganlığı fazla olan hastalarda Rivaroksaban’ın daha güvenle kullanılabileceği, yine de üç ilacın kesinlikle oral antikoagülanlar yerine tercih edilmeleri gerekliği görülmüştür.Keywords
Yeni nesil antikoagülan; Atrial fibrilasyon, Kan değerleri

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri