ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Halk Sağlığında Önemli Bir Sorun "Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae Sıklığı": Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği

Amaç: Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae (CRE) enfeksiyonları, antibiyotiklerin sınırlı varlığı ve mortalite üzerindeki etkisi nedeniyle halk sağlığı için önemli bir tehdittir. Bu çalışma İstanbul'daki bir eğitim ve araştırma hastanesinde CRE prevalansını belirlemek için retrospektif olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bir eğitim Araştırma hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen kültür örneklerinde 2016, 2017 ve 2018'in ilk yarısında Klebsiella türleri retrospektif olarak değerlendirildi. Klebsiella türlerinin tiplendirilmesi MALDITOF-MS cihazı (Biomerieux, Fransa) ile yapıldı. Suşların imipenem, meropenem, ertapenem duyarlılıkları VITEC2 Compact (bioMerieux, Fransa) ile EUCAST'a (Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi) göre değerlendirildi. Suşların dirençli olduğu tespit edilirse, sonuçlar antibiyotik gradyan testi ile doğrulandı. Bulgular: Çalışmamızda 257 örnek; Klebsiella oxytoca 9 (% 3,49) ve Klebsiella pneumoniae 248 (% 96,51) tespit edildi. 130 endotrakeal aspirat, 57 yara, 34 kan, 15 idrar, 9 balgam, 3 kateter, 4 doku biyopsisi, 2 mediasten, 2 periton sıvısı, 1 plevral sıvı suşu tespit edildi. Klebsiella oxytoca suşlarının hiçbiri karbapenemlere dirençli olmasa da, Klebsiella pneumoniae suşlarının imipenem, meropenem ve ertapenem'e karşı yüzdeleri sırasıyla % 23,29, % 16,94 ve % 29,44 olarak bulundu. Sonuç: Son on yılda artan karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae'nin sorunu hastanede son 2 yıldır gözlenmektedir. Karbapenem dirençli suşlar genellikle diğer antibiyotiklere karşı daha fazla direnç gösterir ve tedavi olanakları sınırlıdır. Bu faktörü kontrol etmenin önemini arttırır. Etkili enfeksiyon kontrol programlarının uygulanması ve rasyonel antibiyotik kullanımı büyük önem taşımaktadır.Keywords
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Karbapenem Dirençi, Hastane Enfeksiyonları

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri