ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Öğrenci Hemşirelerin Kllinik Eğitimdeki Yeterlilikleri

Giriş ve Amaç:Öğrenci hemşirelerin klinik eğitimdeki yeterliliklerinin değerlendirilmesi, öğrenme çıktıları hakkında bilgi sağlar. Klinik öğrenmede iyi bir akademik yeterliliğe sahip olmak, öğrenci hemşireler için her zaman arzu edilen bir durumdur. Ancak öğrenci hemşirelerin akademik yeterliliklerini inceleyen ölçek ve çalışmalar çok azdır. Bu çalışmanın amacı Turk öğrenci hemşirelerde klinik eğitimdeki yeterliliklerini, değerlendirme ölçeği (AssCE) kullanarak öğrenme çıktılarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem:Veri toplamada tanımlayıcı özellikleri içeren form ve AssCE ölçeği kullanıldı. Öğrenci hemşireleri, klinik eğitmenler tarafından AssCE ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Öğrenci hemşirelerin yaş ortalaması 22.3 ± 0.5 yıl (aralık: 22-24 yıl), öğrencilerin % 90.1'i (n = 81) kadındı. AssCE puan ortalaması 3.99 ± 0.71; 3.43 ile 4.19 arasında değişmektedir. Klinik eğitmenlere göre öğrenci hemşirelerin % 49,4 etik farkındalık, % 46.9, güvenlik bilinci, % 46.97, bilimsel farkındalık, % 45.7 ile klinik yeterlilik ve %44.4’ü hemşirelik bakımı konusunda yeterliliğe sahip olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmada klinik eğitmenlere göre, öğrenci hemşireler "iyi" düzeyde yeterliliğe sahip bulundu. Öğrenci hemşirelerin, bilgi ve becerilerinin daha iyi olabilmesi yönünde desteklenmesi önerilmektedir Anahtar Kelimeler: Klinik Eğitim Değerlendirme ölçek (AssCE), öğrenci hemşire, klinik yeterlilik, hemşire.Keywords
Klinik Eğitim Değerlendirme ölçek (AssCE), öğrenci hemşire, klinik yeterlilik, hemşire.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri