ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE ETKİLERİ

Amaç: Covid-19 salgınının dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların ve ailelerinin işlevlerine ve psikososyal durumlarına yönelik etkilerinin belirlemesi amaçlanmaktadır. Materyal-Metot: Çalışma kapsamında çocuğunda dil ve konuşma bozukluğu olan 70 aile ile sağlıklı çocuğa sahip olan 30 ailenin tamamına ‘’google form’’ vasıtası ile araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu çevirimiçi uygulanarak, toplam 100 çocuğun ailesinden geri dönüş sağlanmıştır. Ailelere uygulanan anket formunda; covid-19 salgını öncesinde ve sürecinde ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirme durumları, günlük yaşam aktiviteleri, duygusal ve anksiyete durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Çalışma verileri Haziran ile Temmuz 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular: Dil ve konuşma bozukluğu olan grubun salgın öncesi aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirme durumu sağlıklı olan grubun ailesi ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek elde edildi (p<0,05). Her iki grup yer alan çocukların salgın sürecinde çoğunluğunun televizyon, tablet ve bilgisayar kullanımlarında artış gözlendi. Bunlara ilave olarak her iki grupta bulunan ailelerin covid-19 virüsünün ailesinden birine bulaşmasından korkma düzeyleri ise orta/çok olarak tespit edildi. Sonuç: Covid-19 salgının dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk ve ailesinin işlev ve psiko-sosyal etkisinin sağlıklı çocuğa sahip olan aileler ile benzer olduğu görülmüştür. Özellikle tüm ailelerin bu salgın sürecinde hastalığın bulaşmasından yoğun korku yaşadıkları ve ayrıca geleceğe dair kaygı düzeylerinin yüksek olduğu da görülmüştür.Keywords
çocuklar, covid-19, aileler, mental sağlık, pandemic.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri