ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla İlgili Bilgi Düzeyleri

Amaç: Çalışmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı-kesitsel niteliktedir. Örneklem bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 352 hemşirelik öğrencileridir. Veriler vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar hakkında anket formu ile değerlendirildi. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20,87±2,14’tür ve %81,3'ü kızdır. Örneklemin çoğunu 1.sınıf (%26,7) ve 4. sınıf öğrencisi (%31,5) oluşturdu. Hemşirelik öğrencilerinin vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar soru formu puan ortalaması 13,61 ± 2,19 saptandı. Öğrencilerin %96,9 oranıyla en çok anketin 2. maddesi olan “Bu hastalıklara sahip olan eşler birlikte tedavi edilmelidir” ifadesine doğru yanıt verdikleri belirlendi. Öğrencilerin %69,3’lük oran ile en çok anketin 3. maddesi olan “Tedavi edilmezse vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar kısırlığa yol açabilir” maddesine hatalı yanıt verdikleri belirlendi. Öğrencilerin %62,5'i konu ile ilgili daha önce eğitim aldığını bildirdi. Örneklemin %97,2'si birden fazla kişiyle ilişki kuran bireyler, %1,1'i tek eşi olan bireyler, %38,1'i (n=134) uyuşturucu kullanan kişileri, %31,8'i ise sağlık çalışanlarının vücut sıvılarıyla bulaşan hastalık yönünden yüksek riskli grupta olduklarını bildirdi. Sonuçlar, hemşirelik öğrencilerinin bulaş yolları vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklardan korunma konusunda yetersiz bilgi verdiğini göstermektedir. Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinde vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara yönelik bilgisinin orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiş olup, bulaşma yolları, risk grupları ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklardan korunma ile ilgili eğitime gereksinimleri olduğu dikkat çekmektedir.Keywords
vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar, bilgi düzeyi, öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri