ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 Pandemisinde Hizmet Veren Sağlık Çalışanlarının Psikososyal Zorlanmaları: Türkiyeden Nitel Bir Çalışma

Koronavirüs salgınında en çok zorlanan ve sıkıntı yaşayan meslek grubunu sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan bu araştırma koronavirüs salgınında hizmet veren sağlık çalışanlarının psikososyal zorlanmalarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veriler 2020 yılının Haziran ayında toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, koronavirüs şüphesi bulunan ya da virüs testi pozitif çıkan bireylere bakım/ tedavi veren, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 31 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Veriler sağlık çalışanlarının iş, aile, sosyal ve ruhsal yaşantılarının nasıl etkilendiğini sorgulayan açık uçlu 7 soru ile toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bakım ve tedavi verirken koruyucu donanımdan kaynaklı sıkıntılar yaşandığı, nefes almada ya da yaptıkları işlemleri görmede zorlandıkları belirlenmiştir. Yüksek düzeyde kaygı yaşandığı, ruhsal, fiziksel, sosyal ve ailevi birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları, yorgunluk, uykusuzluk, gerginlik, tedirginlik ve iştahsızlık yaşadıkları bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının kullandığı ekipmanların tasarımında değişiklikler önerilebilir. Ayrıca kaygı ile ilgili problem yaşayanlara psikolojik danışmanlık hizmetlerine nasıl ulaşılabileceği konusunda bilgi verilmiştir.Keywords
Koronavirüs salgını, sağlık personeli, aile, anksiyete

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri