ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri

Amaç: Çalışma, koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren hastaların evde bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde koroner arter baypas greft ameliyatı geçirmiş, taburcu olduktan sonra en az altı ay evde bakımı yapılan ve rutin kontrol için polikliniğe başvuran 90 hasta oluşturdu. Çalışma verilerinin toplaması kullanılan anket formunda, hastaların tanıtıcı bilgilerine, günlük yaşam aktivitelerine ve evde bakım ihtiyaçlarına yönelik sorular bulunmaktaydı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için, Statistical Package for Social Science programı kullanılarak, sayı, yüzde ve ki-kare analizleri yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların %86,7'si evde bakım sırasında herhangi bir ihtiyacı olmadığını, %4,9'u öz bakım, %4,4'ü sosyal, %2,2'si psikolojik ve %1,8'i fizyolojik ihtiyaçları olduğunu belirtti. Hasta yakınlarının %91,1'inin evde bakımlarına yardımcı olduğu belirlendi. Sonuç: KABG ameliyatı geçiren hastaların bireysel özellikleri ve öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi, evde bakımına yardımcı olması planlanan aile bireyinin dikkate alınması, hastalara en çok gereksinim duydukları alanlarda taburculuk eğitiminin planlanıp uygulanması, evde bakımlarının yürütülmesine katkı sağlayacaktır.Keywords
Koroner arter bypass greft, cerrahi, evde bakım, hemşirelik.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri