ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Arteriyel Sertlik Ve Aort Augmentasyon İndeksinin Koroner Arter Hastalığı İle İlişkisi

Amaç: Birçok çalışmada hipertansiyon, inme, kardiyovasküler olaylar ve mortalitenin bağımsız bir prediktörü olarak arteriyel sertlik belirtilmiştir. Ancak koroner arter hastalığı  (KAH) ciddiyeti ile arteryel sertlik arasındaki ilişki halen açık değildir. Bu çalışmada arteriyel sertlik belirteci olan augmentasyon indeksi ile KAH ve yaygınlığı arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya herhangi bir kronik hastalık öyküsü olmayan 20 sağlıklı kontrol grubu ile koroner risk profilleri değerlendirilerek koroner arter hastalığı ön tanısı ile koroner anjiografi planlanan toplam 80 hasta (22 kadın, yaş ortalaması 59±8) dahil edildi. BP+ Central Blood Pressure CardioScope II cihazı ile tüm olguların arteryel sertlik belirteci olan augmentasyon indeksi (AIX) ölçüldü. Koroner anjiografi ile değerlendirilen hastalarda Gensini skoru hesaplandı.

Bulgular: AIX hasta grubunda % 131 (79-198mmHg), kontrol grubuna % 72.5 (69-96mmHg) olarak saptandı (p<0,001). Hasta grubunda AIX ile Gensini skoru, LDL-kolesterol, vücut kitle indeksi ve HbA1c arasında pozitif korelasyon olduğu gözlendi. Yapılan ROC analizinde AIX için eğri altında kalan alan (AUC) 0,701 (P<0,001) hesaplandı. AIX normalin %121 üzerinde iken %94,8 duyarlılık ve %80,9 özgüllük ile koroner arter hastalığını öngörmekteydi.

Sonuç: Çalışmamızda, koroner arter hastalığı ve ciddiyeti ile arteriyel sertlik arasında ilişki saptanmıştır. Koroner arter hastalığı öngörmede augmentasyon indeksi düşük maliyet ile etkin bir şekilde kullanılabilir.Keywords
Koroner arter hastalığı, Augmentasyon indeksi, Arteriyel sertlik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri