ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 Döneminde Yetişkinlerin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Yöntemlerini Kullanım Durumları İle Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

COVID-19 salgını süresince yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarını ve tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri (TATY) kullanım durumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmada yetişkin bireylerin genel bilgileri, TATY kullanım durumları, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve Akdeniz diyetine bağlılıkları (MEDAS) çevrimiçi anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Bu araştırmaya 555 kadın ve 174 erkek toplam 729 yetişkin birey (yaş ortalaması 28.9±10.9 yıl) katılmıştır. TATY hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin ağırlıklı olarak ön lisans/lisans (%45.2), bilgi sahibi olmadığını belirtenlerin ise çoğunlukla lise (%43.6) mezunu olduğu belirlenmiştir (p<0.05). TATY hakkında bilgi sahibi olduğunu bildirenlerin ortalama MEDAS puanı (6.9±2.0), bilgi sahibi olmadığını bildirenlere (6.5±1.8) göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Katılımcıların çoğunlukla kullandıkları TATY’i bitkisel ürünler, yoga/meditasyon ve masajdır (sırasıyla %52.2, %13.4 ve %12.6). TATY hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin %49.8’i bitkisel ürün kullanırken, bilgi sahibi olmadığını belirtenlerin ise %62.3’ü bitkisel ürün kullanmaktadır (p>0.05). TATY bilgisi olduğunu ve olmadığını beyan eden her iki grubun çoğunluğunun TATY içinde yer alan bitkisel ürünleri kullandıkları görülmüştür. Bu nedenle, bu araştırmanın sonuçları; TATY’nin bilinçsiz kullanım sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarını azaltmak amacıyla, kullanım öncesinde sağlık uzmanlarına danışılmasının ve bilinçsiz kullanımın önüne geçilmesinin önemini vurgular niteliktedir.Keywords
Tamamlayıcı ve alternatif tıp, Beslenme alışkanlıkları, Akdeniz diyeti, Besin destek

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri