ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kanser Gelişimi ve Progresyonunda miRNA’LAR VE miRNA Gen Varyasyonları

MicroRNA’lar (miRNA’lar) kısa kodlanmayan RNA sınıfıdır ve tümör baskılayıcılar ya da onkogenler olarak post transkripsiyonel düzeyde düzenleyici fonkisyonlar gerçekleştirmektedirler. miRNA’lar normal gelişim süreçlerinde hücre farklılaşmasında, hücre proliferasyonunda ve apoptoz düzenlenmesinde etkilidirler. Gen susturma mekanizmaları ile ilişkili miRNA gen varyasyonları, pri-miRNA, pre-miRNA, mat-miRNA gen varyasyonları ve miRNA hedef bölgelerindeki genetik varyasyonlar tanımlanmıştır. miRNA genlerinde tanımlanan genetik varyasyonlar sonucunda miRNA ekspresyon düzeylerinde anlamlı değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden miRNA genlerinde ortaya çıkan genetik varyasyonların kanser oluşumunda, prognozunda ve progresyonunda önemli rol oynayabilen biyobelirteçler olabilecekleri düşünülmektedir. Çeşitli kanser türlerinin tanısında ve progresyonunda miRNA gen varyasyonları sonucunda ortaya çıkabilecek hedef genlerdeki miRNA aracılı disregülasyona bağlı miRNA fonksiyon bozuklukları değerlendirilmelidir. Ayrıca ilaçların etkinliklerinin arttırılmasında ilaç dabranışlarını etkileyen hedef genlerdeki miRNA’ların ve miRNA gen varyasyonlarının belirlenmesi, çeşitli kanser türleri için yeni tedavi yöntemlerinin ve farklı terapötik stratejilerin geliştirilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu derlemede, kanser gelişimi, progresyonu ve tedavisinde miRNA’ların ve miRNA gen varyasyonlarının potansiyel rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Keywords
Kanser, miRNA biyogenezi, miRNA ekspresyonu, miRNA gen varyasyonları

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri