ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜST EKSTREMİTE STABİLİTESİNİN TOPLAM VÜCUT PERFORMANSINA ETKİSİ: Pilot Çalışma

Giriş: Üst ekstremitenin stabilite ve mobilitesi bir araya gelerek, günlük yaşamda normal fonksiyonların gerçekleştirilebilmesine ve sportif aktivitelerin yapılmasına zemin teşkil etmektedir. Amaç: Araştırmamızın amacı, üniversite öğrencilerinde üst ekstremite stabilitesi ile toplam performans arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Omzunda ağrısı olmayan, son bir yıl içerisinde herhangi bir yaralanma/cerrahi geçirmeyen, hali hazırda dengesini etkileyecek bir hastalığı olmayan ve dengesini etkileyebilecek bir ilaç kullanmayan, aktif spor yapmayan 11 gönüllü kadın denek çalışmaya dahil edildi.Üst ekstremite stabilitesi Y-Denge Testi ile(YDT), dört ayak pozisyonunda, bilateral ölçüldü. Toplam performansı ölçmek için Geriye Sağlık Topu Atma Testi(GSTAT),Pro-çeviklik Testi(PÇT) ve Tek Bacak Squat Testi(TBST) kullanıldı. Tüm testlerden alınan en iyi skorlar SPSS 20.0 kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalamaları 20,36 yıl(±0,50) olan deneklerin GSTAT ortalamaları 3,54m.(±0,89), PÇT ortalamaları 8,33sn.(±0,73),TBST ortalamaları 35 tekrar(±9,78),sağ YDT kompozit 45,36cm.(±7,65),sol YDT kompozit 43,36cm.(±4,81) olarak bulunmuştur.Sağ YDT’nin kompozit değeri ile GSTAT arasında anlamlı bir ilişki bulundu(p<0.05).Sağ üst ektremitenin stabilite ve mobilitesinin, sol üst ekstremitenin stabilitesi ve mobilitesi ile anlamlı ilişkisi olduğu bulundu(p<0.01).PÇT ve TBST ile üst ekstremite stabilitesi arasında bir ilişki bulunamadı. Sonuç: Sağ YDT’nin kompozit değeri ile GSTAT arasında anlamlı bir ilişki varlığı literatürü destekler nitelikte,test işleyişindeki sağ üst ekstremitenin artmış stabilitesini ortaya koymakta ve üst ekstremitelerin patlayıcı kuvvet üretimini pozitif yönde etkilemektedir.Deneklerin tümünün sağlak olması da sonuca katkı sağlamaktadır.Herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan,kolay anlaşılır ve maliyetsiz olan çalışmamızın yöntemi, kas-iskelet sistemi problemi olan denekler üzerinde de yapılabilir.Her iki ekstremitenin sağ ve sol YDT kompozit değerlerinin literatür ile uyumlu anlamlı ilişkisi,testi sağlıklı denekler üzerinde yapmamızdan kaynaklanabilir.Çalışmamıza göre üst ekstremitelerden birinde olan patoloji/travma hikayesinde,sağlam tarafın verileri fizyoterapistlere diğer üst ekstremite hakkında fikir verebilir.PÇT ve TBST ile üst ekstremite stabilitesi arasında bir ilişki olmaması, denek sayımızın azlığına, deneklerin aktif spor yapmamasına bağlanabilir.Keywords
Üst Ekstremite stabilitesi,Y- Denge Testi, Geriye Sağlık Topu Atma Testi, Pro-çeviklik Testi, Tek Bacak Squat Testi.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri