ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Boyun Ağrılı Kadınlarda Boynun Enduransı, Normal Eklem Hareketi Ve Postürü Arasındaki İlişki

Giriş: Boyun ağrısı teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle günümüzde karşılaşılan yaygın kas-iskelet sistemi problemlerindendir. Boyun ağrısına birçok faktör sebep olmakla birlikte boyun ağrısı birçok problemi beraberinde de getirmektedir. Amaç: Çalışmamız boyun ağrısıyla, endurans, normal eklem hareketi ve postür arasındaki ilişkiyi gösterebilmeyi amaçlayan ön çalışma niteliğindedir. Yöntem: Çalışmaya boyun ağrısı çeken, torakal /servikal yaralanma/cerrrahi hikayesi bulunmayan katılımcılar dahil edildi. Boyun ağrısı Boyun Ağrı ve Disabilite Skoru(BADS) ile ve boyun normal eklem hareketi(NEH) gonyometre ile kaydedildi. Propriyosepsiyon modifiye lazer pointer kullanılarak sağ ve sol tarafta gözler açık ve kapalıyken bulunan noktalar arasındaki mesafeden sapma açısının hesaplanmasıyla bulundu. Endurans, Kraniocervikal Fleksiyon Testiyle stabilizer cihazı kullanılarak ve postür, NewYork Postür Analizi(NPA) anketi kullanılarak ölçülmüştür. Bulgular: Yaş ortalaması 21,4±2,02 yıl, beden kitle indeksi 21,74±3,34kg/m² olan BADS’a göre 20 ve üstü puan alan; 15 tane kadın çalışmaya dahil edilmiştir. NEH sırasıyla boyun fleksiyonu 43,80±5,87,boyun ekstansiyonu 44,27±9,61,sağa lateral fleksiyonu 41,33±8,30,sola lateral fleksiyonu 38±7,70, sağa rotasyonu 58,53±9,19,sola rotasyonu 55,67±9,41 derecedir.Katılımcılarda propriyosepsiyon sapma açısı 6,99±2,33° olarak bulunmuştur. Kraniocervical Fleksiyon Testi puanları 34,53±26,74mmHg olarak bulundu. Buna ek olarak boyun NEH’lerindeki rotasyon ve ekstansiyonundaki azalma arasında korelasyon bulunmuştur(p≤0,05). Ancak boyun propriyosepsiyonuyla boyun enduransı arasında korelasyon bulunamamıştır(p>0.05). NPA değerleri 56,27±8,35’dir. Sonuç: Literatürde boyun propriyosepsiyonu ile boyun enduransı arasında ilişki olduğu belirtilmektedir. Çalışmamız sonuçları literatürü bu anlamda desteklememektedir, katılımcı sayısının düşük olması bunu açıklayabilir. Propriyosepsiyon sapma açılarındaki artış propriyosepsiyondaki azalmaya işaret etmektedir. Propriyosepsiyonu etkileyen faktörlerden birinin de yorgunluk olduğu bilinmektedir. Katılımcıların yorgunluk seviyelerinin belirlenmemiş olması çalışmamızın kısıtlayıcı faktörlerindendir . Buna ek olarak; mezura ve gonyometrik ölçümlerin daha objektif ve teknolojik(elektrogonyometre) cihazlarla kaydedilmesini önermekteyiz.Keywords
Boyun ağrısı, Servikal endurans, Normal eklem hareketi, Postür, Propriyosepsiyon

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri