ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAŞ VE CİNSİYET MENTAL FORAMENİN MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER MİDİR?

Amaç: Foramen mentale, damar ve sinir paketinin beslendiği ve çene ve alt ön dudak bölgesine duyusal innervasyon sağladığı anatomik oluşumdur. İmplant cerrahisi ve osteotomi operasyonları sırasında mental sinir hasarı nedeniyle anatomik morfometrik özelliklerin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, mental foramenin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterip göstermediğini saptamaktır. Yöntem: 2020-2021 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran ve çeşitli nedenlerle konik ışınlı bilgisayarlı tomografisi (KIBT) alınan 100 hasta (50 kadın-50 erkek) çalışmaya dâhil edilmiştir. İstatiksel analiz için SPSS programı kullanılmıştır. P<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Sağ ve sol mental foramenlerin ortalama süperinferior çapı sırasıyla 3,20 mm ve 3,21 mm idi. Sağ ve sol mental foramen için ortalama değerler sırasıyla 3,12 mm ve 3,18 mm idi. Sağ ve sol mental foramenlerin 1. ve 2. premolar dişleri arasında yer aldığı bulundu. Sağ ve sol foramenlerin anteroposterior ve superoinferior çapları mental foramenlerin lokalizasyonuna göre farklılık göstermemekteydi (p> 0.05). Sağ mental foramen süperinferior çapı dışındaki parametrelerin cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu (p> 0.05). Erkeklerin sağ mental foramen süperinferior çapının kadınlara göre istatistiksel olarak daha yüksekti. (p <0.01). Mental foramenlerin anterosuperior ve superoinferior çaplarının yaşa göre değişmediği tespit edildi (p> 0.05). Sonuç: Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuca göre mental foramenin süperoinferior çapının erkeklerde daha fazla olduğu saptanmıştır. Elde ettiğimiz bu sonuçlar klinik anatomistler, oral maksillofasiyal cerrahlar ve oral maksillofasiyal radyologlar için rehberlik edecektir.Keywords
mental foramen, mandibula, yaş, cinsiyet, çap

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri