ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Temizlik İşçilerinin Bel Ağrıları ve Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi

Amaç: Bu araştırma temizlik işçilerinin bel ağrıları ve etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma İzmir Konak Belediyesi’ne ait temizlik işçilerinde, herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeksizin tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve çalışmayı kabul eden 318 işçiye uygulanmıştır. Veriler Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. İşçilere tanıtıcı bilgi formu, Oswestry Fonksiyonel Yetersizlik Formu ve Visual Analog Skala (VAS) uygulanmıştır. Bulgular: Bu araştırmada Spearman korelasyon analizi sonucuna göre Oswestry Fonksiyonel Yetersizlik Formu ile VAS arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizi sonucunda; ekonomik durum, dönerek ağırlık kaldırma ve taşıma, eğilerek ağırlık kaldırma ve alkol tüketimi bel ağrısı için risk faktörü olarak saptanmıştır. Sonuç: Bel ağrısı temizlik işçilerinde küresel düzeyde bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. İşçiler açısından sağlıkta bozulma ve ekonomik kayıp haline gelmiştir. Bu nedenle işyeri hekimi ve iş sağlığı hemşiresi çalışanların bel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik taramalar yapmalı; sağlık eğitimleri, eğitim programları ve bilgilendirmelerden oluşan çalışmaları multidisipliner bir anlayış içinde yürütmelidir.Keywords
Bel Ağrıları, Temizlik İşçileri, İşçi Sağlığı, Oswestry

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri