ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVİD-19 TANILI HASTANIN MERLEY MISHEL’IN HASTALIKTA BELİRSİZLİK KURAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

ÖZET Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak kabul ettiği COVID-19 salgını dünyanın farklı yerlerinde yaşayan birçok kişi için yaşamı devam ettirme konusunda tehdit olarak algılanmaya devam etmektedir. Virüsün küresel salgın olması; din, dil, ırk, cinsiyet, sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıklar gözetmeksizin herkesin hayatını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Ani gelişen, günlük alışkanlıkları hızlıca değiştiren ve ölümle sonuçlanabilir bir tehdit etkeni ile yüz yüze gelmek insanın sık karşılaştığı bir durum olmadığı gibi, yarattığı tehdit ve belirsizlik algısı durumla baş etmeyi de güçleştirmektedir. Belirsizlik hastalık deneyiminin önemli bir parçası olup belirsizliğe verdiğimiz tepki hastalık sonuçlarımızı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı belirsizliğe yeniden anlam bulmaya ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Hastalığa ilişkin belirsizliğin yönetiminde hemşirelerin rolü; süreci kolaylaştırmak ve hastanın sağlıklı tepkilerle uyumunu sağlamaktır. Bu olgu sunumunda; Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı kapsamında Covid 19 tanısını alan 39 yaşındaki bir hemşirenin bakım süreci planlanarak hastalığa yeniden anlam bulması sağlanmıştır. Kuramın kronik hastalık durumunun yanı sıra akut hastalık durumunda da uygulanabileceği ifade edilmiştir.Keywords
Anahtar sözcükler: Covid-19, belirsizlik, hemşirelik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri