ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİLERDE AŞI TEREDDÜT ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşanılan veya gelecekte yaşanması olası olan pandemiler ile mücadelede kullanılacak aşı tereddüttü ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmaktır. Yöntem: Larson vd. (2015) tarafından geliştirilmiş olan “Aşı Tereddüttü Ölçeği”’nin pandemiler için modifiye edilerek Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin yapıldığı metodolojik bir çalışmadır. Yapı geçerliliği için 617 gönüllü kişiden toplanan veriler ile Açıklayıcı Faktor Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktor Analizi (DFA) yürütülmüştür. Güvenirlik için Cronbach Alpha Katsayısı ve geçerlilik için ise dil geçerliliği yapılmıştır. Bulgular: AFA ve DFA sonucunda 10 maddelik “Pandemilerde Aşı Tereddüttü Ölçeği” iki faktörlü bir yapı göstermiştir. İki faktörlü yapı toplam varyansın %68,53’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin maddelerine ilişkin faktör yükleri 0,638 ve 0,887 arasında değişmektedir. AFA sonuçlarının DFA sonuçları ile de doğrulanması yapı geçerliliğinin sağlandığı görüldü. Cronbach Alpha Katsayısı 0,901 olarak tespit edilmesi ile de güvenirlik kriterinin sağlandığı görüldü. Sonuç: Türk halkının farklı sosyo-demografik özelliklerine sahip kişilerden elde edilen veriler ile yürütülmüş olan “Pandemilerde Aşı Tereddüttü Ölçeği” geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak araştırmacılar tarafından kullanılabilecek bir referans olabileceği düşünülmektedir.Keywords
Pandemi, Aşı Tereddüt Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik, Türkçe.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri