ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YOUTUBE VİDEOLARI TÜRKİYE'DEKİ COVID-19 SALGINI SIRASINDA RUH SAĞLIĞI İÇİN NİTELİKLİ VE GÜVENİLİR İÇİN BİR BİLGİ KAYNAĞI MIDIR?

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 salgını sırasında ruh sağlığı için bir bilgi kaynağı olarak Türkçe yayınlanan YouTube videolarının içeriğinin kalite, güvenilirlik ve kapsamlılığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışmadır. 11 Nisan 2020 tarihinde YouTube kanalında Türkçe olarak "Coronavirüs Ruh Sağlığı" konusu taranmıştır. İlk 100 video incelemeye alınmıştır. İki bağımsız araştırmacı tarafından videolar faydalı ya da yanıltıcı olarak sınıflandırılmıştır. Gözlemciler arası uyum kappa katsayısı ile değerlendirilmiştir. Videoların güvenilirliğinin değerlendirilmesinde değiştirilmiş DISCERN indeksi ve kalite için Global Kalite Ölçeği kullanılmıştır. İçerik, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir kontrol listesi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Faydalı videolar için ortalama görüntüleme sayısı 1442,42 ± 3042,49 ve yanıltıcı videolar için 1044 ± 1471,83’tür. Global Kalite Ölçeği ortalaması faydalı videolar için 2,68 ± 0,96 ve yanıltıcı videolar için 1,00±0,00’dır. DISCERN skoru ortalaması Bağımsız/profesyonel kullanıcılar tarafından yayınlanan videolarda 2,8 ± 1,09, devlet/haber ajansları tarafından yayınlanan videolarda 2,72 ± 0,75 ve üniversiteler/meslek kuruluşları tarafından yayınlanan videolarda ise 3,12 ± 0,66’dır. Sonuç: COVID-19 pandemisine ilişkin Türkçe olarak ruh sağlığını korumaya yönelik yayınlanan videolarının kalite ve güvenilirliği orta düzeyde bulunmuştur. Bununla birlikte, video içeriklerinin kapsamının pandemi döneminde ruh sağlığının korunmasına ilişkin yeterince ayrıntılı bilgi içermediği saptanmıştır.Keywords
Ruh Sağlığı, COVID-19, Pandemi, YouTube

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri