ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

Amaç:Premenstrüel sendrom, adet döngüsü ile ilgili bir grup psikolojik, davranışsal ve fiziksel semptomun periyodik olarak tekrarlamasıdır. Bu belirtiler özellikle adet döngüsünün luteal evresinin ortasında ortaya çıkar ve adet başladığında kaybolur. Bu çalışmanın amacı, 15-49 yaş arası üreme çağındaki kadınlarda premenstrüel sendrom prevalansını belirlemek ve premenstrüel sendrom ile sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Araştırmada kesitsel tasarım kullanılmıştır. Çalışma 500 kadın üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kadınlarla yüz yüze görüşme yoluyla veri toplama amacıyla sosyodemografik veri formu ve Premenstrüel Sendrom Ölçeği uygulanmıştır. Veri analizinde yüzde testleri, ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmaya dahil edilen kadınların PMS prevalansı % 47 olarak bulunmuştur. Premenstrüel sendrom semptomları şiddet sırasına göre ağrı, şişkinlik, yorgunluk, iştahta değişiklik, sinirlilik ve anksiyetedir. 15-46 yaş grubunda olma, bekar olma, sigara içme, dismenorenin olması ve ailesel premenstrüel sendrom öyküsünün PMS'yi doğrudan etkileyen değişkenler olduğu bulunmuştur. Sonuç: Kadınlarda PMS prevelansının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. PMS prevalansını azaltmak ve kadınların yaşam kalitesini iyileştirmek için konuya daha fazla önem verilmeli ve risk grupları için gerekli önlemler alınmalıdır.Keywords
PMS, premenstrüel sendrom, prevalans, kadın

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri