ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Anksiyete Düzeyi Yüksek Bireylerde Sufi Müzik Ve Gregoryan Müziğin Rahatlama Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sürekli anksiyete düzeyi normal olan bireylerde, anksiyete arttırıcı uygulama sonrasında ortaya çıkan durumluk anksiyete artışı üzerinde, müzik türünün potansiyel rahatlatıcı etkisinin kültürel altyapı ile ilişkili olup olmadığının değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmaya 20-25 yaş arasında, ölçeklerin uygulanmasına engel teşkil edebilecek psikiyatrik hastalığı, işitme veya görme engeli bulunmayan 60 üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Katılımcılar çalışmaya on kişilik gruplar halinde alınmıştır. Uygulamalar, her bir katılımcı için iki farklı oturumda gerçekleştirilmiştir. Anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi için STAI ölçekleri uygulanmıştır. Katılımcılara çalışmanın öncesinde Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-2), anksiyeteyi arttıracağı öngörülen görsel materyalin izlenmesinden önce ve müzik uygulamalarından sonra Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI-1) uygulanmıştır. Bulgular: Bu çalışmada her iki müzik türüyle yapılan uygulamalar sonrasında durumluk kaygı düzeyini yansıtan STAI-1 puanlarında anlamlı düşüş gözlenmiş ancak Sufi müziğin Gregoryan müziğe kıyasla STAI-1 puanları üzerine etkisinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sufi müzik dinledikten sonra STAI-1 puanlarındaki azalmanın daha fazla olmasının kültürel arketiplerle ilişkili olabileceği düşünülmüştür.

Keywords
Anksiyete, Müzik, Sufi müzik, Gregoryan müzik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri