ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Hemşirelik Uygulamalarına Karşı Duyulan Hasta Memnuniyetinin Sistematik Derlemesi

Amaç: Bu sistematik derlemede; ameliyat sonrası ağrıya ilişkin hemşirelik girişimlerinden hastaların memnuniyet düzeylerini incelemek amaçlandı. Yöntemler: 1999-2019 yılları arasında, cerrahi ağrıya ilişkin yapılan hemşirelik uygulamalarından hastaların memnuniyet düzeylerini konu alan çalışmaların yayınlandığı Science Direct, Türk Medline, PubMed, Ovid, ProQuest, Google Akademik and Ulakbim Türk Veri tabanlarından, dahil etme kriterlerine uygun toplam 9 çalışma ile bu sistematik derleme gerçekleştirildi. Metodolojik kalite değerlendirmesi Joanna Briggs Institute’ye ait MAStARi Değerlendirme Aracı Türkçe versiyonu ile yapıldı. Verilerin değerlendirmesinde, çalışmaya özel bir veri formu kullanılmıştır. Bulgular: Sistematik derleme kapsamına alınmış çalışmaların örneklem grubunu ameliyat sonrası dönemdeki hastalar oluşturmaktadır. Çalışmalarda post-operative dönemde hissedilen ağrının ve hastaların memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. Tüm çalışmalarda ameliyat sonrası ağrı yönetiminde sıklıkla farmakolojik yöntemlerin kullanıldığı ve hemşireler tarafından özellikle ilaç dışı uygulamaların ağrı yönetiminde yeterince kullanılmadığı belirlendi. Sonuç: Bu sistematik derlemede, son 20 yıldır ameliyat sonrası ağrı yönetimi için yapılan hemşirelik uygulamalarından hasta memnuniyetinin yüksek düzeyde olduğu ve ağrı yönetiminde önerilen non-farmakolojik hemşirelik uygulamalarının yetersiz olduğunu gösteren bilimsel kanıtlara ulaşılmıştır.Keywords
Cerrahi ağrı, hasta memnuniyeti, hemşirelik uygulamaları/yaklaşımları

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri