ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gebe Kadınların CMV Enfeksiyonu Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Hijyen Tutumları

Amaç: Sitomegalovirüs (CMV) herpes virüs ailesinin bir üyesidir ve yenidoğanlarda konjenital enfeksiyonun %4-23’ünden sorumlu bir patojendir. CMV için bir aşı mevcut değildir. Birçok enfeksiyon için geçerli olduğu gibi maternal CMV enfeksiyonu da “el yıkama” gibi basit hijyenik önlemlerle önlenebilir. Bu çalışmadaki amacımız gebe kadınların CMV enfeksiyonu hakkında bilgi düzeylerini ölçmek ve çocuklarına bakım verirken uyguladıkları hijyenik yöntemleri araştırmaktı. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada kliniğimizin gebe polikliniğine başvuran 225 gebe kadına bilgi düzeyi ve hijyen uygulamalarını değerlendirmek üzere anket dağıtıldı. Bulgular: Çalışmamızın katılımcılarından 86(%38.2) gebe daha önceden CMV enfeksiyonundan haberdardı. CMV hakkında bilgi sahibi olmak, daha yüksek eğitim düzeyi (p=0.02) ve çalışma durumu (p=0.03) ile bağlantılıydı. Katılımcıların %90’ı çocuk bezini değiştirdikten sonra ellerini yıkamadığını belirtirken, %82.6’sı çocuğunun emziğini ağzıyla temizlediğini ifade etti. Ayrıca aynı çatal bıçak kullanımı ve ortak tabaktan yemek oldukça yaygındı. Sonuç: Bu kesitsel çalışmamızda gebe kadınların CMV enfeksiyonu hakkında bilgi düzeylerinin düşük olduğunu ve hijyenik önlemlere yeterince dikkat etmediklerini gösterdik. CMV enfeksiyonu hakkında farkındalık geliştirmek ve gebe kadınlara hijyen uygulamaları hakkında eğitim verilmesini sağlayacak stratejiler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.Keywords
CMV, konjenital enfeksiyon, gebelik, hijyen, enfeksiyon kontrolü

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri