ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVİD-19 TANISI ALAN HASTANIN JOYCE TRAVELBEE’NİN İNSAN İNSANA İLİŞKİ MODELİ’NE GÖRE İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU

Hemşireler; sağlığı koruma, yükseltme, hastalıkları önleme, yeniden sağlığı kazanma ve hastalıkla baş etmeyi kolaylaştırmak için sağlıklı/hastaya birey, aile ve toplumlara yardım etmede anahtar konumdadırlar. Çünkü hemşireliğe duyulan gereksinim evrenseldir ve hemşireler bu gereksinimi karşılamak için yardım ederken, bir takım sorumluluklarını uygulayıcı, araştırıcı, eğitici, yönetici ve profesyonel rolleri ve işlevleri sayesinde yerine getirirler. Bu uygulamaları tıbbi modelden ayrılarak sistemli ve bilimsel bir yaklaşımla gerçekleştirilebilmesi için hemşirelik modellerine dayandırılması dolayısıyla hemşirelik sürecinin bir hemşirelik modeli ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Modeller hemşirelik bilgisi ve aktivitelerini sistematize etmek üzere bir çerçeve çizer, sistematik düşünmeyi geliştirir ve kavramlara ortak bir anlam getirir. Bu makalede covid 19 tanısı alan bir hastanın hemşirelik bakımında Joyce Travelbee ‘nin insan insana ilişki modeli kullanılmıştır. Travelbee, modelinde hemşirenin bilgi ve becerisini tedavi edici olarak kullanılmasının önemi vurgulanmıştır. Sunulan vakada modelin iyileşme sürecine katkıda bulunduğu gözlenmiş ve uygulama alanında kullanılabileceği vurgulanmıştır.Keywords
Joyce Travelbee, İnsan İnsana İlişki Modeli, Covid 19,Hemşirelik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri