ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) Sıklığının, Genotip Dağılımının Ve Olası Risk Faktörlerinin Araştırılması

Human Papilloma Virüs (HPV) sıklığının ve HPV enfeksiyonları ile ilişkili faktörlerin bilinmesi, korunma, kontrol ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) başvuran kadınlarda HPV sıklığının, genotip dağılımının ve HPV pozitifliğini etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Ekim 2018- Mart 2019 tarihleri arasında, Safranbolu ASM’ye başvuran 30-65 yaş arası cinsel aktif, klinik olarak asemptomatik elli kadın dahil edilmiştir. HPV-DNA pozitifliği ile sosyo-demografik özelliklerin karşılaştırılması amacıyla çalışmaya katılan kadınların, eğitim durumu, gebelik sayısı, ilk cinsel ilişki yaşı, kronik hastalık varlığı, pap smear testi ve HPV aşısı yaptırma durumu vb. bilgileri kaydedilmiş ve HPV-DNA tespiti için servikal sürüntü örnekleri alınmıştır. Viral DNA QIAamp® Viral DNA Kit (QIAGEN, Almanya) ile üretici firmanın protokolü doğrultusunda izole edilmiştir. Polimeraz zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle, MY09/MY11 primerleri kullanılarak HPV-DNA varlığı araştırılmış, pozitif örnekler PCR yöntemiyle tip spesifik primerler kullanılarak amplifiye edilmiş ve HPV tiplendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada HPV-DNA pozitifliği %6 (3/50) olarak tespit edilmiş olup iki örnek HPV16; bir örnek HPV31 olarak tiplendirilmiştir. HPV DNA pozitifliği saptanan tüm örneklerin yüksek riskli onkojenik HPV tipleri olduğu görülmüştür. HPV-DNA pozitifliğini etkileyen faktörler incelendiğinde; HPV-DNA pozitifliği saptanan hastaların ilk cinsel ilişki yaşının 16-21 yaş olduğu, gebelik sayısının ≥3 olduğu görülmüş; ilk cinsel ilişki yaşı ve gebelik sayısı ile HPV-DNA pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmada en güvenli araç olarak kabul edilen kondom ile korunan hiçbir kadında HPV-DNA pozitifliği görülmemiştir. Çalışmaya katılan kadınların tamamının HPV aşısı hakkında bilgi sahibi olmadığı ve HPV aşısı yaptırmadığı görülmüştür. Belirli zaman aralıklarında bir bölgedeki HPV prevalansını ve yaygın görülen tipleri tespit eden çalışmaların yapılması gerektiği; sonuçların servikal kanseri önleme ve aşılama çalışmalarında yönlendiririci olacağı düşünülmektedir.Keywords
Human Papilloma Virus (HPV), Pap smear testi, HPV-DNA, HPV Aşısı.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri