ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Vücut kitle indeksinin sperm kalitesine etkileri
Amaç: Vücut kitle indeksinin (VKİ) sperm konsantrasyonu, sperm hareketliliği ve semen volümü gibi sperm parametreleri üzerine etkisinin araştırılması. Materyal ve metod: Ocak 2014 ile Nisan 2020 tarihleri arasında 1178 katılımcının dahil edildiği kesitsel retrospektif çalışmada katılımcılar VKİ’ne göre 3 gruba ayrılmıştır: VKİ<18.5 olan 17 hasta, VKİ 18.5-24.9 olan 706 hasta ve VKİ 25-29.9 olan 455 hasta. Yaş, VKİ, infertilite süresi gibi demografik ve bazal klinik karakteristikleri karşılaştırıldı. Sperm konsantrasyonu, semen volümü ve sperm hareketliliği gibi sperm parametreleri WHO kriterlerine göre karşılaştırıldı. Semen volümü için 1.5(1.4-1.7) ml, sperm konsantrasyonu için 15(12-16)x106/ml, ve sperm hareketliliği için 40(38-42)% değerleri referans olarak alındı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 35.8 (±0.7) yıl ve VKİ 24.04 (±2.8) kg/m2 idi. Oratalama semen hacmi 3.4(±1.5) ml, sperm konsantrasyonu 55.7 (±26.9)x106 ve semen hareketliliği 45.7 (±5.6)% idi. Baba VKİ ile semen konsantrasyonu arasında zayıf pozitif korelasyon saptandı (0.01). VKİ’nin 18.5-24.9 olan grupta VKİ semen volümü ile negatif korele (OR: 0.46,95%CI: 0.24-0.87), sperm hareketliliği ile ise pozitif korele idi (OR: 4.92,95%CI: 1.01-23.9). Sonuç: Bu çalışmada erkek VKİ’nde artış semen konsantrasyonunda artışla ilişkili olup, semen volümü, sperm hareketliliği ve sperm kalitesi üzerine ise olumsuz bir etkisi görülmemiştir.

Keywords
VKİ, sperm konsantrasyonu, sperm hareketliliği, sperm kalitesi

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri