ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Amerikan ve Türk Filmlerinde Hemşireler Nasıl Tasvir Edilmektedir?

Amaç: Bu çalışmanın amacı Amerikan ve Türk filmlerinde hemşire ve hemşirelik olgusunun ele alınış biçimini incelemektir. Yöntem: Öncelikle hemşire ve hemşirelik anahtar kelimeleri ile film taraması yapıldı, birçok filmin Amerika’da çekildiği, Türkiye’de ise 1968-2020 yılları arasında yalnızca 6 filmin çekildiği görüldü. Hemşirenin baş karekter olduğu 3 Amerikan filmi (İngiliz Hasta, Hemşire Betty, Aile ile Tanışma) ve 3 Türk filmi (Kahveci Güzeli, İmparator, Denizden Gelen) incelemeye alındı. Film içerikleri tematik niteliksel yöntem kullanılarak analiz edildi. Bulgular: İncelenen filmlerin, biri hariç, tümünde hemşire kadın, genç, bekar ve çocuksuz olup beyaz ırka mensup idi. “İngiliz Hasta” filminde hemşire, esas olarak, kendini feda eden karekter olarak tasvir edilmektedir. “Hemşire Betty”de, hemşirelik eğitim almadan da yapılabilecek bir meslek olarak görülmekte; “Aile ile Tanışma” filminde ise erkek hemşireler ile ilgili yaygın klişelere dikkat çekilmektedir. “Kahveci Güzeli” filminde, hemşire karekteri, seyirciye hemşirelerin sağlık hizmetlerinde gerekli olmadığı mesajını güçlü şekilde ileten, destekleyici rol üstlenmektedir. “İmparator” filmi profesyonel çalışmasından ziyade, hemşirenin cinsel cazibesi ve davranışlarını öne çıkarmakta; son olarak “Denizden Gelen” filminde hemşire güçlü bir imajla tasvir edilmektedir. Sonuç: Çalışma bulguları, “Denizden Gelen” hariç, filmlerin gerçeği temsil etmediğini göstermektedir. Hemşirelerin filmlerde nasıl tasvir edildiklerinin farkında olmaları ve gerçekçi ve doğru bir hemşirelik imajı oluşturmak için medyayla etkili bir şekilde çalışmaları gerektiği kanaatine varılmıştır.Keywords
İletişim medyası, medya, filmler, hemşireler, hemşirelik, klişeler

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri