ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ionizing Radiation Effects In Vitro Study; Using The Rat Whole Embryo Culture Model

Giriş-Amaç: İyonlaştırıcı radyasyon, erken embriyo için muhtemelen doğum öncesi ölüme, büyüme geriliğine, organ malformasyonuna veya zeka geriliğine yol açan bir tehdit oluşturmaktadır. Radyasyonun embriyo üzerindeki herhangi bir yan etkisinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma, in vitro olarak 1Gy dozları ile ışınlanan embriyoların sonuçlarını değerlendirmeyi ve ışınlanmış embriyoların yumurta sarısında hematopoeziyi araştırmayı amaçlamaktadır.

Materyal-Metod: Çalışmada deney grubu sıçanlara gebeliğin 8.5. Günlerinde total vücut iyonlaştırıcı radyasyon uygulanmıştır. Kontrol ve radyasyon grubundaki tüm embriyolar, hamileliğin 9.5 ila 11.5. Günlerinden itibaren kültür dönemi sonunda canlıydı. 48 saatlik kültür süresinden sonra, her gruptan embriyolar toplandı ve morfolojik olarak analiz edildi. VWF + hücre sayısının histolojik değerlendirmesi in vivo gerçekleştirildi.

Bulgular: Sonuçlar, organogenez sırasında embriyonik büyüme ve gelişmenin, kontrol embriyolarına kıyasla radyasyona maruz kalan embriyolarda azaldığını gösterdi. Ek olarak, immünofloresan inceleme, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan embriyoların yumurta sarısında vWF + hücre sayısının azaldığını gösterdi.

Sonuç: Sonuç olarak, bu bulgular, 1 Gy iyonize radyasyonun doğum öncesi ölümü artırabileceği, iyonize radyasyonun kontrol embriyolarına kıyasla yumurta kesesindeki vWF + hücre sayısını azalttığı zaman embriyonik gelişimdeki intrauterin büyümenin kısıtlı olduğu sonucunu desteklemektedir. Radyasyonla ilgili bu araştırma, in vitro embriyo kültürü tekniğinin kullanıldığı ilk çalışmadır; böylelikle ileride farklı dozlarda radyasyon kullanılarak yapılacak çalışmalar literatüre katkı sağlayacaktır.Keywords
Embriyo kültürü, İyonlaştırıcı radyasyon, Sıçan, Vitellüs kesesi, vWF

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri