ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Spontan gebelikler ile dondurulmuş çözülmüş embryo transferi ile elde edilen gebeliklerde biyokimyasal belirteçlerin karşılaştırılması

AMAÇ: Spontan gebelikler ile dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi (DÇET) ile elde edilen gebeliklerde yaş, vücut kitle indeksi, pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) and serbest beta-human chorionic gonadotrophin (β-HCG) düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. MATERYAL METOD: Bu retrospektif çalışma Ocak 2020 ile Eylül 2020 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen 160 gebeyi kapsamaktadır. Hastalar spontan gebelikler (Grup 1) ve DÇET ile elde edilen gebelikler (Grup 2) olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm hastalara 11-14. gebelik haftaları arasında ultrason değerlendirmesi yapılmış ve serumda PAPP-A ve serbest β-HCG düzeyleri ölçülmüştür. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 28.7(±4.5), vücut kitle indeksi (VKİ) 24.3(±2.8), PAPP-A düzeyi 3.34(±2.3) ve serbest β-HCG 43.6(±28.36) olarak bulunmuştur. Yaş ortalamaları açısından iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (P=0.000). VKİ ve serbest β-HCG açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır. (P=0.7;P=0.2). PAPP-A değerleri DÇET ile elde edilen gebeliklerde anlamlı olarak düşük bulunmuştur (P=0.008). Yaş ve PAPP-A arasında negatif ılımlı korelasyon vardır (-0.21, p-value =0.007). Ancak yaş ve serbest β-HCG arasında korelasyon bulunamamıştır (-0.045, p-value =0.5). VKİ ile PAPP-A (-0.14, p-value =0.07) ve serbest β-HCG arasında da korelasyon saptanmamıştır (-0.1, p-value =0.1). SONUÇ: Doğal ve DÇET sonrası elde edilen gebeliklerde VKİ ve serbest β-HCG değerleri açısından fark yoktur. DÇET ile elde edilen gebeliklerde PAPP-A düzeylerinin düşüklüğü bu grubun yaş ortalamasının yüksekliği ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle DÇET siklusu ile elde edilen gebeliklerde etkilenmiş PAPP-A düzeyleri nedeniyle gerekli ayarlamalar yapılıp ikili test sonuçları yorumlanmalıdır.Keywords
dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi, spontan gebelik, PAPP-A, serbest β-HCG

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri