ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAKIM DAVRANIŞLARI ALGILARININ BELİRLENMESİ

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışı algılarını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma verileri bir üniversitenin sağlık yüksek okulunda hemşirelik bölümünde 2., 3. ve 4. sınıfta okuyan 253 öğrencinin katılımıyla 11-13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Araştırma için üniversitenin etik kurulundan ve kurumdan yazılı izin alındı. Veri toplamak için Öğrenci bilgi formu ve “Bakım Davranışları Ölçeği-24” ölçeği kullanıldı. Veriler SPSS 22.0 programında Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman korelasyon testleri kullanılarak analiz edildi. Araştırma için Cronbach alfa değeri 0.940 olarak bulundu. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21,45±2,12 yıl, %71,5’inin kadın ve %37,2’sinin 2.sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Sınıf atladıkça öğrencilerin bakım davranışlarının algısı geliştiği ancak istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmadığı bulunurken (p>0.05), cinsiyet, aile tipi, lisans eğitiminde yaşanılan yer değişkenlerine göre ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamalarının değişkenlik göstermediği belirlendi (p>0.05). Yaş ile ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Öğrenci hemşirelerin BDÖ-24’ten aldıkları toplam puan ortalaması 5,12±0,53 olarak tespit edildi. Sonuç: Araştırmanın sonucunda, öğrenci hemşirelerin bakım davranışı algılarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlendi. Olumlu algının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışı algılarını etkileyen faktörlerin araştırılmasına yönelik araştırmaların yapılmasını önerebiliriz.Keywords
Bakım davranışı algısı, Hemşirelik, Öğrenci hemşire

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri