ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SERUM PENTRAKSIN-3 VE CRP DÜZEYLERININ ORAK HÜCRE ANEMISINDE ARAŞTIRILMASI

Orak hücre anemisi (OHA), Dünyada ve de ülkemizde görülme sıklığı yüksek olan hemoglobinopatilerden biridir, bu nedenle önemi artmaktadır. OHA hastalarında görülen en sık mortalite nedenleri arasında enfeksiyonlar yer almaktadır. Bundan yola çıkarak, bu çalışmada, inflamatuvar, iskemi gibi durumlarda artış gösteren akut faz reaktanları olan Pentraksin-3 ve C-reaktif proteinin, OHA’lı hastalarda düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya OHA tanısı almış 44 hasta (23-40 yaş arası) ve 45 sağlıklı kontrol (21-48 yaş arası) olmak üzere toplam 89 birey dahil edildi. CRP düzeyleri Cobas İntegra 800 cihazında immünotürbidimetrik yöntemle, PTX3 düzeyleri ise ELISA yöntemiyle çalışıldı. CRP ve PTX3 düzeylerinin, OHA'lı hasta grubunda, sağlıklı gruba kıyasla artmış olduğu bulundu (p<0.001). Bununla birlikte, PTX3 ile CRP düzeyleri bakımından değerlendirildiğinde, OHA'lı hasta ve sağlıklı kontrol grupları arasında anlamlı bir korelasyon olmadığı tespit edildi (sırasıyla; r=-0.188, p=0.22; r=-0.117, p=0.445). Birçok inflamatuvar hastalıkta düzeyleri artan PTX3 ve CRP düzeylerinin OHA takibinde kullanılabileceğini düşünmekteyiz.Keywords
Pentraksin-3, C-reaktif protein, orak hücre anemisi, akut faz proteinleri

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri