ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Effects of Nursing Students' Altruism and Compassion Levels on Care Behaviors

Amaç: Geleceğin birer sağlık profesyoneli adayı olan öğrenci hemşirelerden beklenen, sahip olduğu mesleki değerleri uygulamalarına yansıtması ve bu değerler ile bakım verme ve klinik karar eylemlerini yönlendirerek bakımın kalitesini arttırmalarıdır. Bu araştırmada hemşirelerin temel değerlerinden sayılan özgecilik ve merhamet düzeylerinin bakım davranışlarına etkisini incelemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, iki ayrı vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri fakültesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde kayıtlı 257 hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturdu. Veriler, Şubat 2020-Mart 2020 tarihleri arasında, araştırmaya katılmayı kabul eden 191 öğrenci hemşire ile, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Özgecilik Ölçeği” ve “Merhamet Ölçeği” “Bakım Davranışı Ölçeği” formu kullanılarak toplandı. Verlerin değerlendirilmesinde SPPS 25.0 istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan Öğrenci hemşirelerin Özgecilik Ölçeği toplam puan ortalaması 69,38±13,14, Merhamet Ölçeği toplam puan ortalaması 3,72±0,74, Bakım Davranışı Ölçeği toplam puan ortalaması 5,53±0,38 olarak bulundu. Özgecilik toplam puanları ve alt boyut puanları ile merhamet toplam ve alt boyut puanları, bakım davranışı toplam puanları ve alt boyutarı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0,001; p<0,01). Sonuç: Öğrenci hemşirelerin Bakım davranışı,özgecilik ve merhamet düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu, ve aralarında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu saptandı. Özgecilik düzeyi ile merhamet düzeyinin bakımı olumlu yönde etkilediği belirlendi.Keywords
Özgecilik, Merhamet, Bakım davranışı

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri