ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HASTANEDE YATAN GDM’Lİ GEBELERİN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Giriş: Bu çalışma gestasyonel diyabet tanısı ile hastanede yatan gebelerin, hastanede yatak istirahatinde yaşadıkları fiziksel ve psikolojik semptomların ve uygun hemşirelik bakımının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Nisan 2012 ile 2013 arasında bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma örneklemi, gestasyonel diabetes mellitus teşhisi konmuş ve en az beş gün yatak istirahatinde olan 44 kadını içermektedir. Veri toplamada; Birey Tanılama Formu, Antepartum Semptom Listesi ve Antepartum Hastane Stresörleri ölçeği kullanılmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin yaşadığı fiziksel semptomlar; %93 uyku düzeninde değişiklik, %90.9 sırt ağrısı ve %84 yorgunluk olarak belirlenmiştir. Psikolojik semptomlar; %27.3 konsantrasyon güçlüğü, %40.9 duygu durum değişikliği ve %90.9 anksiyete olarak bulunmuştur. Ayrıca Antepartum Hastane Stresörleri Ölçeği alt boyutları (Ayrılık, Çevre, Sağlık Durumu, Sağlık Çalışanlarıyla İletişim, Benlik, Duygusal Durum ve Ailenin Durumu) ile psikolojik semptomlar, duygu durum değişikliği, anksiyete ve can sıkıntısı arasında ilişki bulunmuştur (p<0.05). Kadınların fiziksel ve psikolojik semptomları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç: Gestasyonel diyabeti ve yatak istirahatinde olan gebelerin fiziksel ve psikolojik semptomlarının iyi değerlendirilmesi ve uygun bakımın verilemsinin sağlanması gerektmektedir.Keywords
Gebelik Diyabeti, Prenatal Bakım, Semptomlar, Stresör, Yatak İstirahati

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri