ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Factors Affecting the Risk of Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer

Amaç: Papiller tiroid kanseri differansiye tiroid karsinomun en yaygın görülen tipidir ve lenf bezi metastazı sıktır. Lenf bezi metastazı hastalığın rekürensi açısından önemli bir prognostik faktördür. Bu çalışmada lenf nodu metastazını etkileyen prediktif faktörleri değerlendirmeyi amaçladık Gereç ve Yöntem: Haziran 2017 –Haziran 2020 tarihleri arasında papiller tiroid kanseri (PTK) tanısı ile total tiroidektomi ile birlikte santral ve/veya lateral boyun diseksiyonu yapılan 34 hastanın dosyası hastane veritabanından retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, tiroid fonksiyon testleri ve antikorları, tümör çapı, lenfovasküler invazyon ve multisentrisite faktörlerinin lenf nodu metastazı ile ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 34 hastanın klinik durumlarına göre uygulanan en sık cerrahi total tiroidektomiyle birlikte santral boyun diseksiyonu (%64.7) idi ve toplam 12 (%35.3) hastaya santral diseksiyona ek olarak lateral boyun diseksiyonu uygulandı. Santral nod pozitif hasta gurubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok multisentrik tümör ve lenfovasküler invazyon pozitifliği gözlendi (p=0.033; p=0.050). Lateral lenf nodu pozitif hasta grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok santral metastaz varlığı ve lenfovaskuler invazyon pozitifliği gözlendi (p=0.007; p=0.007). Hastalar lenf nod bölgleerinden bağımsız şekilde nod pozitif hastalar, nod negatif hastalarla kıyaslandığında ise istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok LVI pozitifliği gözlendi (p=0.025). Sonuç: PTK' lı hastalarda lenf nodu metastaz riski için prediktif faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Makroskopik lenf nodu tutulumu olduğunda terapotik lenf nodu diseksiyonu önerilirken, klinik olarak lenf nodu tutulumu olmadığında ise profilaktik lenf nodu diseksiyonu olası komplikasyonlardan ve artmış morbiditen dolayı önerilmemektedir. Ancak yüksek riskli hasta grubunda seçilmiş olgularda profilaktik lenf nodu diseksiyonu önerilmektedir. PTK hastalarında rekürensi önlemek ve reoperasyonları azaltmak için preoperatif lenf nodu metastaz durumu, prediktif risk faktörleri dikkate alınarak klinik ve görüntüleme yöntemleri ile evreleme yapılmalı ve lenf nodu diseksiyon şekli ve yöntemi belirlenmelidir.Keywords
Papiller tiroid karsinomu, lenf nodu metastazı, prediktif risk faktörleri

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri