ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Safen Greft Kullanımının Venöz Yetersizlik Gelişimi Üzerine Etkisi

Amaç: Vena sefana magna, koroner arter bypass cerrahisinde yaygın kullanılan otolog vasküler greftlerdendir. Safenektomi sonrasında, venöz yetersizlik gelişebilmekte ya da mevcut venöz yetersizlik artabilmektedir. Çalışmamızda safenektominin venöz yetersizlik gelişimi ve mevcut venöz yetersizlik üzerine olan etkilerini ortaya koymayı amaçladık. Materyal ve metot: Kliniğimizde koroner bypass cerrahisi için bacağından safen çıkarılan hastalar gruplandırıldı. Grup1: Bir bacağından diz altı safen ven çıkarılan hastalar. Grup 2: Bir bacağından diz altı ve diz üstü safen çıkarılan hastalar. Grup 3:Bir bacağından safen çıkarılan hastaların safen çıkarılmayan kontralateral extremiteleri. Üç grubun operasyon öncesi ve sonrası klinik semptom, muayene ve Renkli Dopler ultrason sonuçlarını karşılaştırdık. Sonuç: Koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalarda, safenektomi sonrasında postoperatif 1. haftada klinik olarak venöz yetersizlik bulguları görülmektedir. Renkli Dopler ultrason’ da venöz reflü süresi uzatmakta ve akım hızlarını artırmakla beraber venöz yetersizlik oluşmamaktadır. Postoperatif 1. ayda ise klinik venöz yetersizlik bulguları 1. haftaya oranla istatistiksel olarak anlamlı olarak gerilemektedir. Çalışmamızda postoperatif erken dönemde istatistiksel olarak anlamlı venöz yetersizlik saptanmamıştır.Keywords
Safenektomi, Venöz yetersizlik, Renkli Dopler

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri