ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Deneysel Kolon Anostomuzu İyileşmesi Üzerine İskemi Reperfüzyon Hasarının Etkilerinin Önlenmesinde N – Asetilsistein’in Yeri

Amaç: Genel cerrahide iskemi ve reperfüzyon hasarı önemli sorunlardan birisidir. İskemi ve reperfüzyon hasarı serbest oksijen radikalleri aracılığı ile olmaktadır. Bu çalışmamızda serbest oksijen radikallerinin olumsuz etkisini giderdiği bilinen N-asetil sisteinin (NAC) iskemi reperfüzyon hasarı modelinde yapılan kolon anastomozu üzerine etkisini araştırdık.

Method: Çalışmada ağırlıkları 180 ile 220 gr arasında değişen Wistar Albino cinsi 24 adet dişi rat kullanıldı. Grup 1 : Kolon anastomozu yapılan grup,  Grup 2 : Kolon anastomozu ile beraber süperior mezenterik arter (SMA) ve dallarında 30 dakika süre ile iskemi ve sonrasında reperfüzyon uygulanan grup,  Grup 3 : Kolon anastomozu ile beraber SMA ve dallarında 30 dakika süre ile iskemi ve sonrasında reperfüzyon uygulanan ve iskemin 15.dakikasında NAC verilen grup olarak ayrıldı. İlk operasyondan sonra 6. günde relaparotemi yapılarak anastomoz patlama basınçları ölçüldü, doku örnekleri alındı.

Sonuçlar: Gruplar anastomoz patlama basınçları açısından değerlendirildiğinde, Grup 2’de  Grup 1’e  göre anastomoz patlama basınç değerinde düşme gözlendi, ancak bu düşme istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Grup 3’te Grup 1’e göre anastomoz patlama basıncında artma gözlendi. Bu artış istatiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı bulundu (p<0,05). Grup 3’te Grup 2’ye göre anastomoz patlama basıncında artma gözlendi. Bu artış istatiksel olarak da anlamlı bulundu   (p<0,01).

Tartışma: NAC’in serbest radikal giderici etkisi ve aktive nötrofillerden kaynaklanan süperoksit radikalini inhibe edici etkisi in vitro yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Birkaç deneysel çalışmanın sonucunda, intestinal iskemi reperfüzyon  hasarı üzerinde NAC’in olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Bizim çalışmamızın sonucunda da NAC’ın iskemi reperfüzyon hasarında kolon anastomozu yara iyileşmesi üzerine olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.Keywords
Abdomen, İskemi, reperfüzyon

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri