ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Böbrek Nakli Hastalarından İzole Edilen Çoklu Direnç Gram Negatif Bakteride Uzatılmış Spektrum Beta Laktamaz Sıklığı

Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, nakil alıcılarında önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Gelişen verici alıcı özellikleri, cerrahi teknikler ve immünosupresyon rejimleri nedeniyle enfeksiyon paterni sürekli olarak değiştiğinden, transplant alıcılarında önleme ve tedavi için antibiyotiklerin yaygın kullanımı ile bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar arasında antibiyotiklere direnç prevalansı artmaktadır. Genişletilmiş spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL) özellikle E. coli ve Klebsiella türlerinde yaygındır (Tuğmen, vd. 2016:64). Klinik olarak önemli enzimlerden oluşan bu aile, büyük plazmitler yoluyla taşınır, çoklu dirence neden olur ve suşlar arasında kolayca yayılabilir (Saygılı, vd. 2017: 223). Bu çalışmada Erbil kentinde bulunan Zheen uluslararası ve Rizgary eğitim hastanesine başvuran hastalardan 300 yara ve idrar örneği alınmıştır. İzolatlar, Ocak-Kasım 2018'de mikroskobik, morfolojik ve biyokimyasal testler kullanılarak tespit edildi. Ayrıca standart protokole göre Vitec 2 kompakt sistemi kullanılarak 19 antibiyotiğe karşı antibiyotik duyarlılık testi yapıldı. Böbrek nakli hastalarından alınan 300 örnekten 26 (% 8.67) Gram-negatif bakteri izolasyonu kaynaklarına göre dağıtıldı. En yüksek gram-negatif bakteri yüzdesi 17 erkek (% 65,4) ve 9 kadından (% 34,6) izole edildi. En yaygın izolatlar E. coli 21 (% 7), K. pneumonia 2 (% 0.67), P. aeruginosa 1 (% 0.33) ve Enterobacter spp 2 (% 0.67) idi. En yüksek direnç oranı ampisilin, amoksisilin ve ampisilin / klavulanik aside (% 100) karşı olmuştur. İzolatlar, direnç oranları meropenem (% 92), imipenem (% 88), nalidiksik asit (% 48) ve ayrıca özellikle idrar örneklerinde farklı sınıf antibiyotiklere karşı yüksek direnç oranı kaydetmiştir. Bu çalışmada böbrek nakli alıcılarında gram negatif bakterilerin belirlenmesi ve etken ajanların antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, transplantasyon sonrası yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı çoklu ilaç direncinin gelişmesine ve yüksek sosyal ve ekonomik maliyetlere yol açması beklenebilir. hastanelerde GSBL salgılayan bakterilerin sıklığının düzenli olarak izlenmesi ve yayılımının önlenmesi gerekmektedirKeywords
Böbrek nakli, Gram negatif bakteriler, Antibiyotik direnci, GSBL

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri