ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren hastaların evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, bir üniversite hastanesinin kalp-damar cerrahisi anabilim dalında koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren ve taburculuk sonrası en az altı ay süresince evde bakımları sürdürülen çalışmaya katılmaya gönüllü olarak kabul eden hastalar ile yapıldı. Çalışmanın örneklemini, çalışmanın yapıldığı tarihler arasında bir üniversite hastanesinin kardiyoloji anabilim dalı polikliniğine başvuran 90 hasta oluşturdu. Çalışma verilerinin toplanması için, hastaların tanıtıcı bilgilerini, günlük yaşam aktivitelerini ve evde bakım gereksinimlerini belirlemeye yönelik anket formu kullanıldı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılarak sayı, yüzde ve ki- kare dağılımları yapıldı. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hastaların %86.7'si evde bakım sırasında herhangi bir gereksinimi olmadığı, %6.7'si fiziksel, %4.4'ü sosyal ve %2.2'si de psikolojik gereksinimleri olduğu belirtildi. Hastaların evde bakımlarını %91.1 oranında kadın yakınlarının gerçekleştirdiği belirlendi. Sonuç: Hastaların eğitim durumları göz önüne alındığında evde bakım gereksinimine ihtiyaç duyma oranının az olması dikkat çekicidir. Eğitim seviyesi düşük hasta ve hasta yakınlarına daha kapsamlı aynı zamanda psikososyal desteğin de sağlandığı taburculuk eğitimlerinin planlanması önerilmektedir.

Keywords
Koroner arter bypass greft, cerrahi, evde bakım, hemşirelik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri