ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AİLELERİN GÜVENLİ OYUNCAK SEÇİMİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Araştırma, 3-6 yaş çocuğu olan annelerin güvenli oyuncak kriteri olan CE işaretini bilme düzeyini ve etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel niteliktedir. Araştırmaya Muş Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne başvurup 3-6 yaş arası çocuğu olan 130 anne katılmıştır. Veriler ‘Çocuk ve Aileyi Tanıtım Formu’ ile toplanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Mann Whitney U ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Tek değişkenli analizlerde farklılık oluşturan değişkenler ile lojistik regresyon modeli kurulmuştur. CE işareti ve anlamını bilinme düzeyi %26.9’dur. CE işaretini bilme durumunu etkileyen tüm bağımsız değişkenler lojistik regresyonda birlikte değerlendirilmiş; annenin lise mezunu olmaması 3.6 kat, babanın üniversite mezunu olmaması 5.8 kat, babanın memur olmaması 3.7 kat olumsuz etkilerken, annenin yaşının her bir birim artışı 1.1 kat olumlu etki sağlamıştır (p<0.05).Keywords
ebeveyn, okul öncesi dönem, güvenli oyuncak, oyuncak seçimi

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri