ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEBELİKTE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE GEBELİKTEKİ YAKINMALAR VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Amaç: Bu çalışmada gebelerde algılanan sosyal destek ile gebelik yakınmaları ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki saptanmıştır. Metot: Kesitsel tipteki araştırma Ocak 2018 –Ocak 2019 tarihleri arasında 493 gebe ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Gebelikte Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği ile toplanmıştır. Değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov-Smirnov test, independent-samples t test, One-Way ANOVA, post-hoc analizlerde Tukey’s-b testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular : Gebelerin yakınmalarının yaşam kalitesine etkisi toplam puan ve algılanan sosyal destek arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelayon olduğu belirlendi. Gebelik haftası, gebeliğin planlı olma durumu ve sosyal desteğin, gebelikte yakınmalar ve yaşam kalitesini istatistiksel olarak etkileyen önemli faktörler olduğu belirlenmiştir. Sonuç : Hemşireler gebelerin sosyal desteklerini ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilirler.Keywords
Gebelik,SosyaL destek,yaşam kalitesi

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri