ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Vardiyalı Çalışan Hemşirelerde Mesleki Yorgunluğu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Amaç: Bu çalışma vardiyalı çalışan hemşirelerde mesleki yorgunluğun ve mesleki yorgunluğu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışma tanımlayıcı tipte olup Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 318 hemşire oluşturmuştur. Veri Toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan tanıtıcı bilgi formu, Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği (OFER) ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılmıştır. Bulgular: Kronik yorgunluk alt boyutu puan ortalamaları 66.84 ± 24.01, akut yorgunluk alt boyutu puan ortalamaları 70.03 ± 22.49, toparlanma alt boyutu puan ortalamaları 40.19 ± 18.91ve Pittsburgh Sleep Quality Index puan ortalması 9.1 3± 3.39 olarak bulunmuştur. Çalışanların %10.1 iyi uyku kalitesine sahip, %89.9’u kötü uyku kalitesine sahiptir. Sonuç ve öneriler: Çalışanların uyku kalitesi, gelir durumu, meslekten memnuniyeti, mesleği isteyerek seçmeleri, işyerine ulaşım olanakları, çalıştığı klinik, fiziksel veya ruhsal bir şikayeti bulunma durumları, kendisi için vakit ayırma ve egzersiz yapma durumlarının mesleki yorgunluğu etkilediği tespit edilmiştir. Sağlık hizmetinin sunumunda önemli ve kritik bir yere sahip olan hemşirelerin mesleki yorgunluklarının tespit edilerek en aza indirilmesi için gerekli müdahalelerin yapılması önerilmektedir.Keywords
Mesleki Yorgunluk, Vardiya, Hemşire

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri