ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKUT FAZ REAKTANI OLAN SERUM PENTRAKSIN-3 VE CRP DÜZEYLERININ ORAK HÜCRE ANEMISINDE ARAŞTIRILMASI
Orak hücre anemisi (OHA), dünyada sık görülen hemoglobinopatilerden biridir ve hastalarda görülen en sık morbidite ve mortalite nedenleri arasında enfeksiyonlar yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, inflamatuvar, iskemi gibi durumlarda artış gösteren akut faz reaktanları olan Pentraksin-3 ve C-reaktif proteinin, OHA’lı hastalarda düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya OHA tanısı almış 44 hasta (23-40 yaş arası) ve 45 sağlıklı kontrol (21-48 yaş arası) olmak üzere toplam 89 birey dahil edildi. CRP düzeyleri Cobas İntegra 800 cihazında immünotürbidimetrik yöntemle, PTX3 düzeyleri ise ELISA yöntemiyle çalışıldı. CRP ve PTX3 düzeyleri, hasta grubunda, kontrol grubuna kıyasla artmış olarak bulundu (p<0,001). PTX3 ile CRP düzeyleri bakımından, hasta ve kontrol gruplarında anlamlı bir korelasyon bulunmadı (sırasıyla, r=-0,188, p=0,22; r=-0,117, p=0,445). Birçok inflamatuvar hastalıkta düzeyleri artan PTX3 ve CRP düzeylerinin OHA tanısında kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Keywords
Pentraksin-3, C-reaktif protein, orak hücre anemisi, akut faz proteinleri

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri